Nieuws‎ > ‎Nieuws-2010‎ > ‎

Roeivereniging De Kop focust op nieuwe locatie

Geplaatst 16 feb. 2016 11:52 door Info RVdeKop
RV De Kop naar Schagen...?
Het mag dan wel geen roeiweer zijn maar de Commissie Nieuwe Locatie heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten.
Onder de voortvarende leiding van Gerda als voorzitter van deze commissie is inmiddels een tweetal projectplannen ingediend bij de Gemeenten Anna Paulowna respectievelijk Schagen.
Terwijl het uit Anna Paulowna ondanks herhaalde verzoeken angstig stil blijft heeft Schagen de zaak direct opgepakt en hebben er inmiddels een aantal gesprekken plaatsgevonden met de wethouder en de ambtenaren die zich met sportzaken bezighouden. Schagen werkt uitstekend mee en wil onze vereniging graag binnenhalen.
Wij hebben ons oog laten vallen op het terrein van de voormalige zoutloodsen aan de haven in Schagen. Op dit terrein bevinden zich twee gebouwen welke na verbouwing geschikt te maken zijn als clubgebouw respectievelijk werkplaats. Een nog te bouwen loods van ca. 12 x 20 meter zal dan als berging voor ons botenbestand gaan dienen.
Op dit moment worden door een ingehuurde architect tekeningen gemaakt van de verbouwingen en het aangepaste projectplan zal binnenkort aan de Gemeenteraad van Schagen ter goedkeuring worden voorgelegd. Wij vertrouwen op een goede afloop en houden jullie op de hoogte.

Joop van Grieken.