Jeugd‎ > ‎

Jeugd - Examen Eisen

Proef "A" Skiff 1e niveau
 • Wegkomen van het vlot door met de bladtip uit te duwen.
 • Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden. De goede volgorde is:
  • Trappen met de benen.
  • Trekken met de armen.
  • Strekken van de armen.
  • Buigen van de benen.
 • Strijken met twee riemen en draaien van de bladen. Oprijden mag maar hoeft nog niet.
 • Rondmaken door afwisselend te strijken en te halen.
 • Slippen met één riem.
 • Houden met beide riemen.
 • Halend aanleggen zonder het vlot te raken. Er is veel ruimte aan het vlot en de leerling mag kiezen waar hij aanlegt. 
Gelet wordt op:
 • Goed stuurboordwal houden.
 • Ongeveer elke derde haal omkijken.
 • Netjes omgaan met het materiaal.
Proef "B" Behendigheid
 • Laten zien volledig vertrouwd te zijn met de boot door het uitvoeren van opdrachten zoals: - 
  • Staan in de boot zonder de riemen vast te houden. - 
  • Overstappen van skiff naar skiff. - 
  • Het varen van een eenvoudige slalombaan. - 
  • Het passeren van een ruime slippoort. - 
  • Het van plaats verwisselen in een dubbeltwee. - 
  • Het in de boot klimmen na omslaan, via de kuip of via de voorpunt. 
ALLEEN bij goede watertemperatuur en in water met een behoorlijke zwemkwaliteit.  

Proef "C" Theorie
 • Kennis van het vaarreglement voor zover van toepassing op het roeien.
 • Het kennen van alle roeicommando's op de voorgeschreven KNRB wijze.
 • Het kunnen benoemen van de voornaamste boottypen en bootonderdelen.
 • Weten hoe met het materiaal om te gaan:
  • Tijdens in/uitbrengen van de boot.
  • Met alle losse onderdelen (riemen, roer, bankjes).
  • Na het roeien (evt. afspuiten, drogen van boot, riemen en roer met een schone droge doek).
 • Bekend zijn met de handelwijze na omslaan.
 • Weten hoe een boot af te schrijven.
 • Weten hoe schade of gebreken te melden.
 • Op de hoogte zijn van de verenigingsregels. 
Proef "D" Ploegroeien 1e niveau
 • In boottype 4x+/C4x+/C2x+/wherry
 • Wegkomen van het vlot door slippend uit te zetten.
 • Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden. 
De goede volgorde is:
  • Trappen met de benen.
  • Trekken met de armen. 
  • Strekken van de armen.
  • Buigen van de benen.
 • Strijken met twee riemen en draaien van de bladen.
 • Oprijden mag maar hoeft nog niet.
 • Rondmaken door afwisselend te strijken en te halen.
 • Slippen met beide riemen.
 • Houden met beide riemen.
 • Halend aanleggen zonder het vlot te raken.
Gelet wordt op:
 • Het opvolgen van de commando's.
 • Het volgen van de slag.
 • Gelijke in- en uitpik.
 • Gelijk manoeuvreren.
 • Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van een 4x+/C4x+/C2x+/wherry met meerdere roeiers. 
Proef "E" Sturen
 • Luid, duidelijk en met overwicht alle commando's op het juiste moment en op de voorgeschreven wijze uitspreken.
 • Leiden van het in/uitbrengen van de boot.
 • Het correct in/uitstappen van de boot via het stuurbankje.
 • Constant goed contact met het roer; dat wil zeggen geen slappe of extreem strakke stuurtouwen.
 • Stuk rechtuit sturen tijdens halen.
 • Begrijpen hoe de boot reageert op het roer door tijdig te sturen en ook weer tijdig te stoppen met sturen.
 • Slippen bij nauwe doorgangen.
 • Aanleggen aan vlot en hoge oever, zowel halend als strijkend.
 • Goede materiaalbehandeling (zie Proef C, Theorie op pagina 45). 
Proef "F" Skiff 2e niveau
 • Afstellen van het voetenbord aan het vlot.
 • Wegkomen van het vlot door slippend uit te zetten.
 • Koersvast roeien met volledig rijden.
 • Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden. De goede volgorde is:
  • Trappen met de benen.
  • Meenemen van de romp.
  • Trekken met de armen.
  • Strekken van de armen.
  • Inbuigen van de romp.
  • Buigen van de benen.
 • Roeien in het juiste ritme; dus de haal duurt korter dan de recover.
 • Strijken met volledig rijden.
 • Rondmaken met volledig rijden.
 • Slippen met beide riemen.
 • Het stilleggen van de boot.
 • Zowel halend als strijkend aanleggen.
Gelet wordt op:
 • Toepassen van de belangrijkste regels uit het vaarreglement.
 • Regelmatig omkijken.
 • Netjes omgaan met het materiaal. 
Proef "G" Vaardigheidsproef
Deze exameneisen komen overeen met de KNRB normen.
 • Het binnen de toegestane tijd afleggen van de te varen afstand.
 • De boot kunnen in/uitbrengen.
 • De namen van de onderdelen en van de uitrusting van de boot kennen.
 • De roeicommando's kennen.
 • De regels van het vaarreglement die voor roeiers gelden kunnen toepassen tijdens het varen. 
Proef "H" Ploegroeien 2e niveau
In boottype 4x+/2x
 • Wegkomen van het vlot door staand uit te zetten met de vlotvoet.
 • Afstellen van het voetenbord op het water buiten de vlotdrukte.
 • Watervrij roeien.
 • Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en de recover.
De goede volgorde is:
  • Trappen met de benen.
  • Meenemen van de romp.
  • Trekken met de armen.
  • Strekken van de armen.
  • Inbuigen van de romp.
  • Buigen van de benen.
 • Roeien in verschillende tempo's.
 • Roeien in het juiste ritme ook tijdens tempowisselingen.
 • Strijken met volledig rijden.
 • Rondmaken.
 • Slippen met beide riemen.
 • Halend en strijkend aanleggen.
Gelet wordt op:
 • Het opvolgen van de commando's.
 • Het volgen van de slag.
 • Gelijke in- en uitpik.
 • Gelijk strekken van de benen, meenemen van de romp en het buigen van de armen tijdens de haal.
 • Gelijk wegzetten van de armen, inbuigen van de romp en naar voren glijden tijdens de recover.
 • Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van een 4x+/2x met meerdere roeiers. 
Proef "I" Skiff 3e niveau
 • Wegkomen van het vlot door staand uit te zetten met de vlotvoet.
 • Afstellen van het voetenbord op het water buiten de vlotdrukte.
 • Roeien met een krachtige haal.
 • Watervrij roeien.
 • Roeien in verschillende tempo's.
 • Roeien in het juiste ritme tussen haal en herstel ook tijdens tempowisselingen.
 • Watervrij strijken in een rechte lijn.
 • Rondmaken met watervrij strijken en halen.
 • Halend of strijkend aanleggen tussen twee boten of op een dwarsvlot.
Gelet wordt op: 
  • Toepassen van het vaarreglement tijdens het roeien met doorgaande haal.
  • Goed manoeuvreren tijdens roeien met kracht.
  • Vlotte en zorgvuldige omgang met het materiaal. 
Proef "J" Aspirant-instructeur
 • Het volgen van de instructiecursus van de MDB-functionaris van de KNRB.
 • Een nieuw juniorlid opleiden en laten slagen voor Proef A.