Lid worden

Enthousiast geworden door de sfeer op de foto? U kunt ook in deze flow komen!

Maak kennis met de roeisport en maak een afspraak om langs te komen bij RV de Kop. Een vrijwilliger ontvangt u, geeft u een rondleiding over onze accomodatie in Schagen, toont onze vloot en beantwoord alle vragen die u heeft. Heeft u al een geroeid? Een mooie vervolgstap is het volgen van de introductielessen.  Onder leiding van een ervaren roei-instructeur, krijgt u 10 lessen van ongeveer een uur, waarin u de basisprincipe`s van de roeisport leert.  Afhankelijk van de situatie stapt u in een éénpersoons boot of met een groepje in een meerpersoonsboot en gaat direct het water op. Voorwaarde voor het roeien is dat men 9 jaar of ouder is en behoorlijk kan zwemmen.

De introductielessen worden in blokken gegeven in het voorjaar, zomer en de vroege herfst. Niet in de winter in verband met het weer( kou en wind) en uitval door weersomstandigheden en feestdagen.

Meldt u zich in ieder geval direct aan door het inschrijfformulier "Basiscursus 2023" in te vullen. Deze vindt u onderaan deze pagina en kunt u mailen naar info@rvdekop.nl  Wij nemen dan zo snel contact met u op.

De kosten voor deze cursus  bedraagt € 100,=.  Bent u enthousiast geworden? Dan kunt u lid worden van onze vereniging. U vult het inschrijfformulier "INSCHRIJFFORMULIER 2023" in en kunt dit mailen naar info@rvdekop.nl

Contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld. De contributie dient te worden voldaan bij aanvang van het lidmaatschap, en vervolgens jaarlijks in mei.  Wordt men gedurende het verenigingsjaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend.

De tarieven voor het seizoen 2023/2024 zijn als volgt:

Het lidmaatschap geeft recht op:

• Instructie zo lang als nodig is om veilig te kunnen roeien.

• Afnemen van een roeivaardigheid- en stuurvaardigheid-examen.

• Onbeperkt gebruik van de boten die u wat roeivaardigheid betreft aankunt.

• Een verzekering voor het gebruik van het dure materiaal.

• Deelname aan activiteiten vanuit de locatie Schagen. Voor activiteiten in het land wordt soms een kleine kostenvergoeding berekend.

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat u de basiscursus heeft gevolgd en besluit om lid te worden. 

De roeicommissie beslist welke bevoegdheden u krijgt (voor ervaren roeiers). Het lidmaatschap geldt voor het verenigingsjaar dat ingaat op 1 mei en eindigt op 30 april daaraanvolgend. Een lidmaatschap dat tijdens het verenigingsjaar ingaat, duurt tot het eind daarvan en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor het daaropvolgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per begin van een nieuw verenigingsjaar. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar per brief of per e-mail het lidmaatschap te beëindigen.

Gezinsleden

Leden die op 1 mei deel uitmaken van het gezin (ouders, partner of kind) van een bestaand lid, hebben recht op 10% korting. Dit moet bij aanvang van het verenigingsjaar kenbaar gemaakt worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor een bewijs hiervan te laten overleggen.

Privacy

“De persoonsgegevens van onze leden en bezoekers van de website, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.”