Jeugd - Examen Eisen

Proef "A" Skiff 1e niveau

 • Wegkomen van het vlot door met de bladtip uit te duwen.

 • Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden. De goede volgorde is:

  • Trappen met de benen.

  • Trekken met de armen.

  • Strekken van de armen.

  • Buigen van de benen.

 • Strijken met twee riemen en draaien van de bladen. Oprijden mag maar hoeft nog niet.

 • Rondmaken door afwisselend te strijken en te halen.

 • Slippen met één riem.

 • Houden met beide riemen.

 • Halend aanleggen zonder het vlot te raken. Er is veel ruimte aan het vlot en de leerling mag kiezen waar hij aanlegt.

Gelet wordt op:

 • Goed stuurboordwal houden.

 • Ongeveer elke derde haal omkijken.

 • Netjes omgaan met het materiaal.

Proef "B" Behendigheid

 • Laten zien volledig vertrouwd te zijn met de boot door het uitvoeren van opdrachten zoals: -

  • Staan in de boot zonder de riemen vast te houden. -

  • Overstappen van skiff naar skiff. -

  • Het varen van een eenvoudige slalombaan. -

  • Het passeren van een ruime slippoort. -

  • Het van plaats verwisselen in een dubbeltwee. -

  • Het in de boot klimmen na omslaan, via de kuip of via de voorpunt.

ALLEEN bij goede watertemperatuur en in water met een behoorlijke zwemkwaliteit.

Proef "C" Theorie

 • Kennis van het vaarreglement voor zover van toepassing op het roeien.

 • Het kennen van alle roeicommando's op de voorgeschreven KNRB wijze.

 • Het kunnen benoemen van de voornaamste boottypen en bootonderdelen.

 • Weten hoe met het materiaal om te gaan:

  • Tijdens in/uitbrengen van de boot.

  • Met alle losse onderdelen (riemen, roer, bankjes).

  • Na het roeien (evt. afspuiten, drogen van boot, riemen en roer met een schone droge doek).

 • Bekend zijn met de handelwijze na omslaan.

 • Weten hoe een boot af te schrijven.

 • Weten hoe schade of gebreken te melden.

 • Op de hoogte zijn van de verenigingsregels.

Proef "D" Ploegroeien 1e niveau

 • In boottype 4x+/C4x+/C2x+/wherry

 • Wegkomen van het vlot door slippend uit te zetten.

 • Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden.

De goede volgorde is:

  • Trappen met de benen.

  • Trekken met de armen.

  • Strekken van de armen.

  • Buigen van de benen.

 • Strijken met twee riemen en draaien van de bladen.

 • Oprijden mag maar hoeft nog niet.

 • Rondmaken door afwisselend te strijken en te halen.

 • Slippen met beide riemen.

 • Houden met beide riemen.

 • Halend aanleggen zonder het vlot te raken.

Gelet wordt op:

 • Het opvolgen van de commando's.

 • Het volgen van de slag.

 • Gelijke in- en uitpik.

 • Gelijk manoeuvreren.

 • Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van een 4x+/C4x+/C2x+/wherry met meerdere roeiers.

Proef "E" Sturen

 • Luid, duidelijk en met overwicht alle commando's op het juiste moment en op de voorgeschreven wijze uitspreken.

 • Leiden van het in/uitbrengen van de boot.

 • Het correct in/uitstappen van de boot via het stuurbankje.

 • Constant goed contact met het roer; dat wil zeggen geen slappe of extreem strakke stuurtouwen.

 • Stuk rechtuit sturen tijdens halen.

 • Begrijpen hoe de boot reageert op het roer door tijdig te sturen en ook weer tijdig te stoppen met sturen.

 • Slippen bij nauwe doorgangen.

 • Aanleggen aan vlot en hoge oever, zowel halend als strijkend.

 • Goede materiaalbehandeling (zie Proef C, Theorie op pagina 45).

Proef "F" Skiff 2e niveau

 • Afstellen van het voetenbord aan het vlot.

 • Wegkomen van het vlot door slippend uit te zetten.

 • Koersvast roeien met volledig rijden.

 • Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en het oprijden. De goede volgorde is:

  • Trappen met de benen.

  • Meenemen van de romp.

  • Trekken met de armen.

  • Strekken van de armen.

  • Inbuigen van de romp.

  • Buigen van de benen.

 • Roeien in het juiste ritme; dus de haal duurt korter dan de recover.

 • Strijken met volledig rijden.

 • Rondmaken met volledig rijden.

 • Slippen met beide riemen.

 • Het stilleggen van de boot.

 • Zowel halend als strijkend aanleggen.

Gelet wordt op:

 • Toepassen van de belangrijkste regels uit het vaarreglement.

 • Regelmatig omkijken.

 • Netjes omgaan met het materiaal.

Proef "G" Vaardigheidsproef

Deze exameneisen komen overeen met de KNRB normen.

 • Het binnen de toegestane tijd afleggen van de te varen afstand.

 • De boot kunnen in/uitbrengen.

 • De namen van de onderdelen en van de uitrusting van de boot kennen.

 • De roeicommando's kennen.

 • De regels van het vaarreglement die voor roeiers gelden kunnen toepassen tijdens het varen.

Proef "H" Ploegroeien 2e niveau

In boottype 4x+/2x

 • Wegkomen van het vlot door staand uit te zetten met de vlotvoet.

 • Afstellen van het voetenbord op het water buiten de vlotdrukte.

 • Watervrij roeien.

 • Roeien in de goede bewegingsvolgorde tijdens de haal en de recover.

De goede volgorde is:

  • Trappen met de benen.

  • Meenemen van de romp.

  • Trekken met de armen.

  • Strekken van de armen.

  • Inbuigen van de romp.

  • Buigen van de benen.

 • Roeien in verschillende tempo's.

 • Roeien in het juiste ritme ook tijdens tempowisselingen.

 • Strijken met volledig rijden.

 • Rondmaken.

 • Slippen met beide riemen.

 • Halend en strijkend aanleggen.

Gelet wordt op:

 • Het opvolgen van de commando's.

 • Het volgen van de slag.

 • Gelijke in- en uitpik.

 • Gelijk strekken van de benen, meenemen van de romp en het buigen van de armen tijdens de haal.

 • Gelijk wegzetten van de armen, inbuigen van de romp en naar voren glijden tijdens de recover.

 • Zorgvuldig omgaan met het materiaal, met name bij het in/uitbrengen van een 4x+/2x met meerdere roeiers.

Proef "I" Skiff 3e niveau

 • Wegkomen van het vlot door staand uit te zetten met de vlotvoet.

 • Afstellen van het voetenbord op het water buiten de vlotdrukte.

 • Roeien met een krachtige haal.

 • Watervrij roeien.

 • Roeien in verschillende tempo's.

 • Roeien in het juiste ritme tussen haal en herstel ook tijdens tempowisselingen.

 • Watervrij strijken in een rechte lijn.

 • Rondmaken met watervrij strijken en halen.

 • Halend of strijkend aanleggen tussen twee boten of op een dwarsvlot.

Gelet wordt op:

  • Toepassen van het vaarreglement tijdens het roeien met doorgaande haal.

  • Goed manoeuvreren tijdens roeien met kracht.

  • Vlotte en zorgvuldige omgang met het materiaal.

Proef "J" Aspirant-instructeur

 • Het volgen van de instructiecursus van de MDB-functionaris van de KNRB.

 • Een nieuw juniorlid opleiden en laten slagen voor Proef A.

KNRB