Voor Leden

Nieuwe leden van de roeivereniging die nog geen ervaring hebben krijgen volgens een bepaald schema instructie zodat ze de basis goed en vlot onder de knie krijgen en er zo snel mogelijk zo zelfstandig mogelijk genoten kan worden van de roeisport.

Een senior lid, vanaf 18 jaar krijgt instructie in de C4. Dit is een vier persoons boot met in eerste instantie een instructeur als stuurman.

Een junior - of jeugd lid krijgt instructie in een eenpersoons boot.

Instructie- en exameneisen

Roeivereniging De Kop kent drie instructielijnen, namelijk:

  • De basisinstructie voor volwassenen.

  • De skiffinstructie voor volwassenen.

  • De jeugd- en junioreninstructie volgens het Jeugd Stappenplan van de KNRB.

In elke instructielijn worden verschillende examens afgelegd.

Zodra de roeiers en de instructeur van mening zijn dat de roeiers over voldoende vaardigheid voor het betreffende diploma beschikken draagt de instructeur hen voor bij de afroeicommissie om het examen af te kunnen nemen. Als de afroeicommissie óók van mening is dat de roeiers gereed zijn voor het betreffende examen worden de roeiers daarvoor ingedeeld. De data daarvan worden aangekondigd op de website.

Om de volgende redenen is het noodzakelijk roei-examens af te leggen:

  • Voorkomen van ongelukken en blessures.

  • Voorkomen van schade aan materieel.

De examencommissie neemt de examens af volgens de gestelde eisen.

De examens worden afgenomen door minimaal twee leden van de examencommissie. De instructeurs melden de leerlingen aan. De verkregen bevoegdheden worden geregistreerd in de ledenadministratie

Roeilijn - RVkop