Vertrouwens Contact Personen (VCP)

Sociale veiligheid

Als roeivereniging streven wij naar een positieve en veilige sportomgeving. Sociaal onveilige situatie`s en grensoverschrijdend gedrag worden niet geaccepteerd en kunnen worden gemeld bij de VertrouwensContactPersonen (VCP).


De vertrouwenscontactpersonen (VCP) is het eerste aanmeldpunt voor een klacht bij ongewenst gedrag of bij een ongewenste situatie waarin men zich niet veilig voelt. De taak van de VCP is het ontvangen van de klacht, begeleiden en ondersteunen van de roeier die de klacht heeft gemeld. Dan wordt met instemming van de roeier de klacht doorgegeven aan een bestuurslid, dat daarvoor is aangewezen. Dit bestuurslid besluit tot eventuele actie om het gedrag of de situatie te stoppen. We willen de anonimiteit van zowel de klager als van de eventuele dader indien mogeljk beschermen. Bij ernstige zaken wordt echter de politie ingeschakeld.

Daarnaast heeft de VCP een adviserende en analyserende rol binnen onze vereniging.

Heeft u een melding? Dan kuntu terecht bij:

Mevrouw Anja Doedens Peter Vader

Contact: 06-33368936 Contact: 06-30078200

VCP@rvdekop.nl VCP@rvdekop.nl