Nieuws‎ > ‎Nieuws-2018‎ > ‎

Rabobank Clubkas Campagne

Geplaatst 7 feb. 2018 05:23 door Web Items

Dit jaar wordt de Rabo fietssponsortocht vervangen door de Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij wordt door de Rabobank Kop van NH een bedrag € 200.000 verdeeld onder de verenigingen (incl. stichtingen, clubs, doelen) die bij de Rabobank bankieren en die zich hebben aangemeld om mee te doen.

De twee ton aan Euro’s worden verdeeld aan de hand van stemmen die worden uitgebracht door de Rabobank-leden. Dat zijn personen die bij de Rabobank bankieren en zich hebben geregistreerd als lid. Ieder lid krijgt 5 stemmen toebedeeld en mag deze verdelen over de deelnemende verenigingen, waarbij per vereniging maximaal 2 stemmen mogen worden weggegeven. Als alle stemmen zijn uitgebracht worden de gelden verdeeld naar rato van het aantal verkregen stemmen.

De verenigingen worden geacht campagne te voeren om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Daarvoor hebben we een tasje met promotiemateriaal gekregen van de Rabobank. Hoe we die campagne gaan invullen moeten we nog bezien, maar uiteraard hopen we dat in ieder geval alle stemgerechtigde RV De Kop leden (en hun familie, vrienden, buren en kennissen) zoveel mogelijk stemmen uitbrengen op Roeivereniging De Kop.

Wat daarbij van groot belang is dat de mensen die bij de Rabobank bankieren zich ook als lid van de Rabobank laten registreren. Dat ben je namelijk niet automatisch, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken. Op dit moment staat in de Kop van NH slechts 1/3 van de mensen met een Rabobank rekening daadwerkelijk geregistreerd als lid, dus daar is nog een hoop te winnen. Om mee te mogen stemmen moet je je vóór 10 april 2018 (gratis en zonder verplichtingen) aanmelden als Rabobank-lid. Dit kan bij de balie van de bank, telefonisch of via het internet (www.rabobank.nl/kvnh).

Omdat wij als bestuur uiteraard iedere gelegenheid tot fondsenwerving willen benutten gaat ook RV De Kop meedoen met deze actie. Wij hopen dat onze leden die bij de Rabobank bankieren zich als lid laten registreren zodat zij mee mogen stemmen om RV De Kop aan een zo groot mogelijk deel van de pot te helpen.

Iedere stem telt voor geld! Dus bankier je bij de Rabobank?  Laat je indien nodig registreren, en stem op RV De Kop. Bankier je niet bij de Rabobank maar ken je mensen die dat wel doen? Voer dan een beetje campagne en probeer stemmen te winnen voor RV De Kop.

Comments