Nieuws‎ > ‎Nieuws-2012‎ > ‎

ToerVerslag: ”Heen-en-Weer Tocht”

Geplaatst 26 mrt. 2016 10:35 door Info RVdeKop
De ”Heen-en-Weer Tocht” van Schagen naar Onderdijk (bij Medemblik) is achter de rug...
 
Op zaterdag 7 juli roeiden twaalf leden van RV De Kop en twee leden van RV De Kogge in twee C-4 boten, de ”Den Helder” en de ”Den Oever” van Schagen naar de club locatie van de Kogge in Onderdijk, een afstand van 30 km.
Deze route was opgedeeld in drie trajekten van elk 10 km, met twee wissel/rustplaatsen: één bij de Westfriese sluis en een stop net voorbij Middenmeer. Naar keuze kon dus 10, 20 of 30 km geroeid worden.
 
Het passeren van de drie sluizen in het trajekt bleek spannend, maar geen probleem. Vooral de Westfriese sluis net voorbij Kolhorn was met een verval van maar liefst 5.60 meter voor velen een belevenis!
De sluis bij Medemblik had een verval van slechts 3.60 meter en de Molenkolksluis bij Kolhorn was maar 6 centimeter.....
 
Het weer tijdens de heentocht op Zaterdag werkte goed mee en was uitstekend: weinig wind, veel zon!
 
De karekieten in de rietkragen begeleidden ons met hun hoogste lied en al roeiend passeerden we heel wat nesten van fuut, eend, meerkoet, nijlgans en zagen zelfs de vinnen van karpers. 
”De zwaluwen vlogen hoog” en daarom bleef het droog, zo zegt het spreekwoord.
 
Bij aankomst in Onderdijk werden we met koffie verwelkomd door de voorzitter van De Kogge, Michiel Roos, die assistentie verleende met het op het droge halen van de boten, die hier overnachtten.
Nog diezelfde avond verscheen er een kring om de zon en dat betekende ... regen in de ton! (Voor de volgende dag).
 
Zondag 8 juli begon droog, maar zwaar bewolkt. Van beide roeiverenigingen verschenen er deze ochtend om 09.00 uur  6 deelnemers aan de start, in totaal 12 roeiers.
Jan en Rob fungeerden evenals zaterdag als ”bezemwagen” en zorgden voor koffie en soep langs de route en waar nodig roeiden ze een etappe mee.
 
Nog maar net uit de Medemblikker sluis vertrokken scheerden de eerste zwaluwen al laag over het water en jammergenoeg wil dat zeggen  ”Zwaluwen laag: Water in de kraag!”.
Inderdaad bleef het tot aankomst Schagen regenen... echter al roeiend merk je er weinig van, slechts tijdens het wachten in de sluis werd het kil en koud.
 
De hapjes en snapjes die bij aankomst in ons clubhuis volgden werden dankbaar verzwolgen met dank aan onze kantine commissie die goed werk leverde.
Als dank voor de organisatie werd ons door RV De Kogge een flesje likeur ”Neut van een Keut” aangeboden. Uitleg hierover was geboden:
Het woord ”Keut” komt van ”Keuterboer”, een bijnaam voor de Onderdijkers van weleer, die als Keuterboer hun brood verdienden...
 
Moe, nat, maar tevreden werd deze Heen-en-Weer tocht laat in de middag met een Neut van een Keut afgesloten.
 
Er is al weer zicht op nog twee tochten:
De Lichtjestocht in Amsterdam en rondje Reeuwijkse plassen... meld je snel aan!
Comments