Nieuws‎ > ‎Nieuws-2012‎ > ‎

ToerInfo: Snerttocht om het nieuwe jaar in te luiden

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:27 door Info RVdeKop
De Toercommissie organiseert voor de leden een sportieve nieuwjaarsbijeenkomst, en wel op zondag 20 januari 2013.
Programma
10.00 uur: Ontvangst in de kantine met thee/koffie en sportkoek en nieuwjaarstoespraak door de voorzitter
11.00 uur: Aanvang snerttocht
12.00 uur – 12.30 uur: Terugkomst bij de vereniging en opwarmen met glühwein
12.30 uur: Snertlunch en afsluiting
Je sportieve deelname en catering (eventuele opgave als vegetariër) graag aanmelden voor maandag 7 januari bij Gerda van der Vegt.

Tevens een oproep aan de leden om de vaste kantinecommissie (Bianca en Alice) te helpen met de voorbereidingen. Opgeven bij Bianca of Alice.

We rekenen weer op een grote opkomst!