Nieuws‎ > ‎

Nieuws-2012


ToerInfo: Snerttocht om het nieuwe jaar in te luiden

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:27 door Info RVdeKop

De Toercommissie organiseert voor de leden een sportieve nieuwjaarsbijeenkomst, en wel op zondag 20 januari 2013.
Programma
10.00 uur: Ontvangst in de kantine met thee/koffie en sportkoek en nieuwjaarstoespraak door de voorzitter
11.00 uur: Aanvang snerttocht
12.00 uur – 12.30 uur: Terugkomst bij de vereniging en opwarmen met glühwein
12.30 uur: Snertlunch en afsluiting
Je sportieve deelname en catering (eventuele opgave als vegetariër) graag aanmelden voor maandag 7 januari bij Gerda van der Vegt.

Tevens een oproep aan de leden om de vaste kantinecommissie (Bianca en Alice) te helpen met de voorbereidingen. Opgeven bij Bianca of Alice.

We rekenen weer op een grote opkomst!

Richtlijnen bij winterweer

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:25 door Info RVdeKop

Er is een nieuw roei reglement in de maak, waarin o.a. ook de richtlijnen komen (het oude document Veiligheid bij roeien in de winter wordt hierin opgenomen) wanneer er niet geroeid mag worden. 
Omdat dit nog niet helemaal klaar is, onderstaand de belangrijkste richtlijnen bij winterweer. 
Vaarverbod:
Bij een temperatuur volgens de thermometer op de botenloods van 0° Celsius of lager
- het roeien in houten boten bij een temperatuur van 2° Celsius of lager
- indien zich ijs op of in het roeiwater bevindt 
- bij windkracht of waarschuwing 6 Beaufort of hoger

Aanmoedigen Roeipieten

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:24 door Info RVdeKop

De Roeipieten hebben zich de pieten getraind om bij de intocht van Sint Nicolaas de stoomboot te kunnen bijhouden. Natuurlijk komen jullie zaterdag allemaal kijken naar de topprestatie van deze Roeipieten. Vanaf 11.30 uur roeien ze vanaf het clubhuis naar de 1ste  brug bij Schagerbrug om samen met de boot van Sint Nicolaas [12.00 uur] terug te roeien.  
Om 12.30 uur komen ze dan in de haven van Schagen aan. 
 
Als je hen wilt aanmoedigen doe je dat natuurlijk in stijl:
Stuurpiet, Roeipiet 1, Roeipiet 2, Roeipiet 3 en Roeipiet 4...!

Roeipieten in training

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:23 door Info RVdeKop

De Pietjes Bo, Esther, Jitske, Sem, Hannah, Marieke, Reiny, Sebastiaan, Sven en Rinke zullen op zaterdag 24 november de stoomboot van Sinterklaas voorzien van een roeiende escorte naar de haven van Schagen. Twee C4en worden hiervoor omgetoverd tot Pietenboten en vanaf Schagerbrug tot de haven van Schagen wordt er door deze Pietjes meegeroeid om de intocht van Sinterklaas een extra feestelijk tintje te geven. Om ongeveer kwart over twaalf zal de Sint met zijn Pieten de haven van Schagen bereiken. We hopen op een groot publiek..!

Examen: Weer een aantal geslaagden (28-10-2012)

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:21 door Info RVdeKop

Vandaag werd er weer door een aantal leden roeiproeven afgelegd.
Alle drie slaagden ze.
Ruud van Kipshagen en Bianca de Haan slaagden voor hun skiff examen ( S2 ) en Rob Flierboom haalden zijn sturen 1 en S2/C.

Gefeliciteerd Bianca, Ruud en Rob

Dispensatie cursus S3 (tegelijkertijd ook St2) winterseizoen 2012-2013

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:17 door Info RVdeKop

Dispensatie cursus S3 (tegelijkertijd ook St2) winterseizoen 2012-2013
ingevoerd op 10-10-2012

Om de doorstroom naar het roeien in een gladde 4 te bevorderen willen we voor het winterseizoen 2012-2013 een dispensatieregeling treffen voor de cursus S3, waarbij de instructeur tegelijkertijd ook instructie geeft t.b.v. St2. 

De dispensatie geldt alleen indien:

Per ploeg die de cursus S3 gaat volgen er minimaal 3 deelnemers absoluut beschikken over S2 of S2/C en voldoende roeiervaring in het gladde materiaal hebben.
De andere 2 deelnemers in opleiding zijn voor S2 of S2/C, maar hoeven nog niet over deze bevoegdheid te beschikken. Echter geldt wèl de verplichting dat deze 2 deelnemers hun S2 of S2/C bevoegdheid in het voorjaar/zomerseizoen 2013 zo snel mogelijk gaan halen.
Bij gebrek aan voldoende instructeurs die de S3 cursus deze winter kunnen geven de 3 deelnemers met S2 en St2 èn voldoende roeiervaring de andere 2 deelnemers de cursus S3 en St2 geven

Om officieel te kunnen afroeien voor S3 en St2 zullen de deelnemers die nog niet over de bevoegdheid S2 of S2/C beschikken eerst deze bevoegdheid moeten behalen om deel te kunnen nemen aan de afroei-examens voor S3 en St2.

Deze dispensatieregeling geldt tot 1 mei 2013. Dit geeft de kandidaten voldoende mogelijkheid om af te kunnen roeien voor S2 of S2/C en vervolgens S3.


Vanaf 1 mei 2013 geldt voor het zelfstandig afschrijven van een gladde 4:

minimaal 3 roeiers moeten beschikken over S3 en St2, de overige 2 roeiers over minimaal S2 of S2/C en moeten tevens in opleiding zijn voor S3 en St2.

Examen: Weer roeiers geslaagd (7-10-2012)

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:14 door Info RVdeKop

Vandaag werd er door jeugd-en juniorleden roeiproeven afgelegd. Er werden weer een aantal diploma’s behaald.
Voor skiff 1 slaagden Rinke, en Marieke. Voor skiff 2 slaagden Sem, Bo en Sebastiaan. Gefeliciteerd allemaal.

ToerVerslag: Lichtjestocht Amsterdam 2012: heel bijzonder !

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:13 door Info RVdeKop

De zaterdagavond (29 september) geroeide Lichtjestocht over 18 km door de donkere Amsterdamse grachtengordel en over de Amstel was in vele opzichten een zeer geslaagde verrassingstocht!
Geen van de 12 deelnemers van “De Kop” wist immers wat hen precies te wachten stond. In elk geval was het mooi droog en windstil weer.
Wij namen aan deze tocht deel met drie boten, de “Anna Paulowna”, de “Den Helder” en de “Den Oever”. Jennifer viel jammergenoeg op het laatste moment uit door ziekte.
Wij kregen de keuze tussen een A of B-route, zulks opdat niet alle boten dezelfde richting opvoeren. 
Wij namen deel aan de A-route.
Er was gelukkig geen gelijktijdige start van alle 22 deelnemende boten, zodat er meer dan voldoende ruimte tussen de deelnemers bleef.
Elke boot was voorzien van een plattegrond en een routebeschrijving
De tocht voerde ons na vertrek om 17.30 uur vanaf de roeivereniging Willem-3 over de Amstel, via de fraaie Berlagebrug langs theater Carre, Artis, het Nemo-gebouw, het V.O.C. schip, de Wallen, de Stopera, de Gouden Bocht, de Herengracht, het Rijksmuseum, langs de Hobbemakade en de Amstelkade terug naar onze gastgevers aan de Amstel.
Vanaf het water, en vooral in het donker, ziet Amsterdam er echt fantastisch uit. De talloze  te passeren bruggen (ben de tel hiervan kwijtgeraakt…) konden zonder te “vallen” genomen worden, slechts hier en daar diende even “geslipt” te worden.
De op de boten opgetuigde lichtjes gingen pas na zonsondergang, dus na 19.25 uur, hun sprookjesachtige werk doen, evenals de talloze fraaie verlichte gevels.
Slechts nu en dan verstoorden de koplampen van op de kade parkerende automobilisten even kort dit sfeertje van weleer. Soms ook schrokken we van een plots uit het duister opdoemende rondvaartboot of van een onverlichte sloepvaarder die als enige navigatieverlichting het display van zijn mobieltje toonde, er werd hartelijk om gelachen.
Naar de ingang van de Gelderse kade moest even kort worden gezocht, maar de rode lampen van de Rose buurt wezen ons uiteindelijk de weg. 
Dave wilde hier kroketten gaan eten en Rob wilde ook even wat oude bekenden opzoeken, maar gelukkig hield stuurvrouw Reiny voet bij stuk en zijn we “gewoon” doorgeroeid.
Rond 21.30 was iedereen weer bij Willem-3 aangeland waar we werden voorzien van soep, brood en rijk beleg. Hierna was het weer sjouwen geblazen om de drie boten af te riggeren en op de kar te krijgen.
Exact om middernacht arriveerden we in Schagen alwaar de boten op hun vertrouwde locatie werden gereedgemaakt voor de roeiers van zondag.
Zij die aan deze tocht deelnamen kijken beslist terug op een wederom geslaagde toertocht.
Dat er nog maar vele andere tochten mogen volgen !

Protocol opzettelijke hinder door (speed)boten

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:09 door Info RVdeKop

Bij constatering van opzettelijke hinder door (speed)boten is het van belang dat geprobeerd wordt om het registratienummer/naam van de boot te noteren en het tijdstip. Indien personen herkend worden is dit ook het vermelden waard.
De klacht dient bij voorkeur gemaild te worden aan secretaris@rvdekop.nl. Het bestuur zal dan contact opnemen met de jachthaven en de Bijzondere opsporings Ambtenaar van Schagen.

Supergeslaagd Mediterraans clubfeest

Geplaatst 26 mrt. 2016 11:08 door Info RVdeKop

Zaterdagavond half negen: clubhuis RV de Kop.
knetterend kampvuur,
feestelijke verlichting,
kleurige vlaggen,
enthousiaste clubleden
en vooral
voortreffelijke mediterrane hapjes.
Als geboren entertainer bracht Ab ons met zijn mooi uitgedoste vrouwen in zuidelijke sferen.
Met onze ogen dicht en na diverse verkleedpartijen van Ab, bracht hij ons met zijn liederen langs Griekenland, Italie en Spanje.
Ook de ZIRTAKI ontbrak niet aan het geheel.
Kortom oergezellig en perfekt georganiseerd.
Komplimenten van ’alle’ aanwezigen

1-10 of 31