Nieuws‎ > ‎Nieuws-2010‎ > ‎

De laatste digitale nieuwsbrief

Geplaatst 16 feb. 2016 12:03 door Info RVdeKop
Lees voortaan het laatste nieuws op www.rvdekop.nl
Website
Afgelopen jaren waren jullie gewend om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen via de e-mail. Waarom is dit de laatste nieuwsbrief in deze vorm? Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het professionaliseren van onze website. We streven naar een dynamische website die voor leden en buitenstaanders leuk is om te bezoeken. De verwachting is dat de website binnen twee weken operationeel is. Vanaf dat moment zal alle informatie te vinden zijn via de website. Ook nieuwsberichten zullen via de website worden gepubliceerd. Een nieuwsbrief in digitale vorm zal dan overbodig zijn.

ALV
Volgens het huishoudelijk reglement moet binnen 6 maanden na afsluiting van het verenigingsjaar de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april. Door voorjaar- en zomervakanties kwam het er in de praktijk op neer dat de ALV in oktober gehouden werd. Het effect van een relatief late vergadering was dat we ons dan buigen over ‘oud nieuws’. Het bestuur heeft besloten om vanaf 2010 de ALV te laten plaatsvinden in juni. Het verenigingsjaar kan dan vlot worden afgesloten en we kunnen ons weer bezighouden met actuele zaken. De ALV is gepland op donderdag 3 juni 2010. Zet deze datum alvast in je agenda. Agenda en uitnodiging volgen.

Commissie roeien
Per 2010 is structuur van de commissie roeien anders opgezet. Dit houdt o.m. in dat Jeanine Reijnders voorgedragen is als bestuurslid. Tijdens de ALV zal haar benoeming aan de leden worden voorgelegd. Jeanine houdt zich bezig met proeflessen en basisinstructie senioren en jeugd. Gerda zal zich meer bezighouden met faciliteren roeien voor alle leden en gaat proberen het toerroeien (incl. toertochten roeien bij andere verenigingen) van de grond te krijgen. Verder komt de wijziging in de commissie roeien er op neer dat er verschillende subcommissies zijn opgericht met hun eigen specifieke taken. Voor de meeste subcommissies zijn coördinatoren aangesteld. Voor een aantal subcommissies zijn nog vacatures. Tijdens de ALV zal een toelichting worden gegeven op de nieuwe structuur.

Mogelijkheid woensdagmorgen roeien
Eén van de subcommissies houdt zich bezig met ‘midweekroeien’. Jacqueline Poiesz gaat dit coördineren. Voor onze vereniging betekent midweekroeien dat er op de woensdagmorgen voorlopig gelegenheid wordt geboden om te roeien. Heb je hier interesse in, laat het Jacqueline even weten op m.huisman@quicknet.nl.

Clubdag
Ook in 2010 zullen we een clubdag organiseren en wel op zondag 29 augustus. De subcommissie ‘activiteiten’ zal hier invulling aan geven. De activiteiten/toercommissie bestaat nog maar uit drie leden, heb je interesse om deze commissie te versterken, stuur dan een mail aan gwvandervegt@quicknet.nl.

Overige activiteiten
Zondag 25 april gaan er twee seniorenploegen meedoen aan de Alkmaar-Akersloot Race. Dit is een leuke race op een parcours dat met de fiets kan worden gevolgd. Een leuke gelegenheid om je clubgenoten te gaan aanmoedigen. Meer informatie over tijden en locaties is te verkrijgen bij Wout Buteijn (wbu@live.nl) of Marcella Hoedemaker (hermar@planet.nl).
Het Rondje Anna Paulowna zal mogelijk voor de zomervakantie worden georganiseerd. Het is de bedoeling er dit jaar een bevriende vereniging voor uit te nodigen (b.v. R.V. de Kogge). Nadere informatie volgt.

Contributies
De contributie voor het seizoen 2010/2011 is voor senioren vastgesteld op 175 euro en jeugdleden betalen 117,50 euro (voor eventuele aftrek van gezinskorting). De contributienota’s zullen de komende week per e-mail worden verzonden.

Clubkleding
Deelname aan door de KNRB georganiseerde wedstrijden en tochten bij andere verenigingen vereisen herkenbaarheid door middel van clubkleding. Er zijn nog een aantal shirts (korte mouw) op voorraad en daarna moet er weer besteld worden. Meer informatie of bestellen bij wj.boekel@bbn.nl.

Botenmarkt
Op 8 april is de botenmarkt door een aantal leden bezocht en er zijn afspraken gemaakt voor het nieuwe roeiseizoen. Er zijn verschillende mensen die op vaste tijdstippen een boot hebben gereserveerd. Daarnaast heeft ieder lid de mogelijkheid om via DAS (digitaal afschrijfsysteem) boten af te schrijven op momenten dat hij of zij wil gaan roeien. Leden die niet op de botenmarkt waren en geen roeiafspraken hebben gemaakt kunnen zelfstandig een boot afschrijven in het digitale afschrijfsysteem.

Vlotassistenten zomerrooster
Pim Boekel zal het zomerrooster (april/oktober) opstellen voor de vlotassistenten. Wil je voor 18 april je verhinderdata (vakantie, andere verplichtingen) doorgeven aan wj.boekel@bbn.nl. Na deze datum kunnen we niet garanderen dat er rekening gehouden wordt met verhindering en vakanties en zul je zelf voor vervanging moeten zorgen.

Clubuur
Het is net als vorig jaar de bedoeling dat de vlotassistent die op donderdagavond ingedeeld wordt, het clubuur coördineert: je plaatst een oproep op de berichtenpagina, leden reageren hierop, je zorgt dat je op tijd bent en deelt de boten in en roeien maar.

Nieuwe locatie
Het projectplan met verzoekschrift is nu officieel ingediend bij college van B&W en de Gemeenteraad van Schagen. De KNRB heeft voor onze vereniging naar de Gemeente Schagen een aanbevelingsbrief gestuurd. Het plan zal in de komende maanden op de politieke agenda verschijnen.
We hebben als vereniging weinig invloed op de tijdsspanne waarin dit besproken wordt. Er is op aangedrongen dat dit voor het zomerreces behandeld wordt. Duimen maar. Zodra er nieuws is, worden jullie geïnformeerd.


Namens het bestuur van RV De Kop

Gerda van der Vegt & Saskia Brekelmans