Nieuws‎ > ‎Nieuws-2016‎ > ‎

ToerVerslag: Snerttocht 2016

Geplaatst 16 jan. 2016 06:19 door Info RVdeKop
Wind op deze dag Zondagochtend 10 Januari 2016 : 
Een dikke ZZW-5 tot 6;  met harde uitschieters… 
Dit kon kon 36 (! ) op snert en roeien beluste leden van RV De Kop er niet van weerhouden om het Plaatselijk wild golvende Schagen-Kogge kanaal op te zoeken:  
Koers Kolhorn….
Met maar liefst zes deelnemende boten, die toch veelal ongewenst aan lager wal verdaagden, werd bij een buitentemperatuur van nauwelijks 6 graden C, roeiend een geweldige eetlust opgewekt.
Een aanzienlijke groep van meer dan tien jeugdleden nam dit jaar voor het eerst aan deze hongerige tocht deel.
Onze senior roeiers waren  echt onder de indruk van hun prestaties!
De vele jeugd-roeilessen hebben beslist hun vruchten afgeworpen !! 
De rijk gevulde Ine-snert, de Lindarose pompoensoep en de gluehwein smaakten bij een koude terugkeer aan het vlot meer dan uitstekend !
Na een pasronde van Petra volgde een welluidende Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter, die alle aanwezigen een roeizaam en gezond 2016 en een winter zonder ijsgang toewenste.
Hierna volgde de aftrap voor een fundraising project , op stapel gezet door Bianca en jeugdlid Jet, voor de toekomstige aanschaf van een nieuwe lichte wedstrijd jeugd skiff.
Voor dit doel was door enkele jeugdleden een fraai verlichte financiele surfplank vervaardigd, die als thermometer in ons clubhuis zal gaan fungeren.
Het startbedrag van honderd Euro werd hiervoor gedoneerd door ons eigen bestuur !
Dat er velen in dit kielzog mogen volgen.
Hierna duurde het nog lang voordat de soeppannen leeg konden worden opgeleverd en de corveeploeg aan de slag kon om een schoon verenigingsgebouw achter te laten.
In februari hopen we ons voorlopig Toerprogramma voor dit jaar te kunnen presenteren.
Een van de eerste tochten zal ongetwijfeld weer ons eigen Bollenrondje van 12 km via Oudesluis zijn. 
Met Snertgroet,
Rob Krommenhoek
Namens de Toercommissie
 
2016-01-10 SnertTocht Foto?s
Foto’s Rob Koningstein (originele bij mij verkrijgbaar)
Sebastiaan van Stam (voor nabestellingen)

 
 
Snerttocht 
10 januari hadden wij de jaarlijkse snerttocht, dus gingen we elf uur op de fiets naar de roeivereniging. Daar waren al veel mensen aanwezig.
Er kwam een pot langs met lootjes met de namen van de boten, zo wist je in welke boot je ging roeien.
Er was een best harde wind maar we roeide gewoon op een lekker tempo door.
Een beetje kletsen in de boot en niet zwemmen in de sloot!
En aan het eind als de laatste boten terug waren lekker snert eten een beetje bijpraten over het een en ander en over ons avontuur en gluwijn drinken.
Ook vertelden ze over de inzamelactie voor een nieuwe skif, met anderen woorden een heel gezellige zondag!
 
Groetjes Marleen