Voor Leden‎ > ‎

Examen-Eisen

Eisen voor de roeiproef S1 (volwassenen)
Praktijk
 • Correct in- en uitbrengen van de boot en riemen.
 • Correct afstellen voetenbord (zittend op het bankje).
 • Veilig boord houding aannemen.
 • Stuurcommando’s correct opvolgen.
 • Zelfstandig (strijkend / slippend) afvaren en aanleggen.
 • Rondmaken (met èn zonder oprijden en waarom).
 • Noodstop.
 • Strijken met één en/of beide boorden.
 • Slippen beide boorden en vallen.
 • Bakboord best en stuurboord sterk kunnen roeien.
 • Balans kunnen houden.
 • Merendeels watervrij kunnen roeien.
 • Roeibeweging BRA gelijkmatig en in teamverband uitvoeren.
 • Riemen correct (met rechte polsen) en ontspannen hanteren.

Eisen voor de roeiproef St1

Praktijk

 • Bekend zijn met eenvoudige bepalingen BPR en theorieworkshop gevolgd.
 • Zelfverzekerd leiding geven bij in- en uitbrengen materiaal.
 • Luid en duidelijk commando’s geven aan wal en op het water.
 • Goed sturen en zelfstandig afvaren en aanleggen.
 • Tijdig sturen en stoppen met sturen.
 • Sturen bij nauwe doorgangen en stuur m/v zelf ook vallen.
 • Stuurtouw ontspannen hanteren.

Theorie

Onderdelen van de boot en riemen  kunnen benoemen (o.a. om schade te kunnen beschrijven).

De voorrang- en vaarregels voor de C2 of C4 kennen.


Eisen voor de roeiproef C1 of skiff (volwassenen)

Praktijk

 • 4000 meter roeien (heren: 35 minuten, dames: 45 minuten).
 • De C1 of skiff (met hulp bij de punt/boeg) en de riemen met blad naar voren en bolle kant naar beneden uitbrengen en/of inbrengen.
 • Op de juiste manier in- en uitstappen.
 • Zelfstandig kunnen afvaren van het vlot.
 • Met ontspannen schouders en rechte polsen een vlakke haal maken.
 • De haal inzetten met de benen, overnemen met de rug en afmaken met de armen (trap-hang coördinatie) en dit in een vloeiende beweging.
 • In voldoende mate omkijken en sturen.
 • Kunnen balanceren.
 • Rondmaken d.m.v. halen en strijken.
 • Roeien in verschillende tempo’s.
 • Watervrij roeien.
 • Noodstop (= sterk houden met gestrekte armen) kunnen maken met veilige boorden.
 • Aan één zijde kunnen slippen (andere zijde veilig boord houden).
 • Over beide boorden halend en strijkend zelfstandig kunnen aanleggen.
 • Veilig handelen na omslaan.

Theorie

Onderdelen van de boot en riemen  kunnen benoemen (o.a. om schade te kunnen beschrijven).

De voorrang- en vaarregels voor de C1 of skiff kennen.