Lid worden

Iedereen die tien jaar of ouder is en behoorlijk kan zwemmen, kan lid worden van RV de Kop. Er is geen sprake van selectie of ballotage. Wij zijn een open vereniging die voor iedereen toegankelijk is, en er naar streeft dat zo te houden.

Voor mensen die nog niet kunnen roeien en willen kennismaken met de roeisport, worden introductielessen georganiseerd. Onder leiding van een instructeur kunt u gedurende drie lessen van ongeveer één uur kennismaken met de basisprincipes van de roeisport. Deelname aan de introductielessen is gratis. Bent u geïnteresseerd in de introductielessen, vraag dan een aanmeldingsformulier aan bij info@rvdekop.nl.

Kunt u al roeien en heeft u geen of beperkte instructie nodig, of besluit u na de introductie-lessen lid te worden, vraag dan het lidmaatschapsformulier aan bij info@rvdekop.nl. Dit formulier graag ingevuld en ondertekend afgeven aan uw instructeur.
 
Contributie
De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld. De contributie dient te worden voldaan bij aanvang van het lidmaatschap, en vervolgens jaarlijks in mei. De tarieven voor het seizoen 2018/2019 zijn als volgt:

Soort lidmaatschapCriterium2019/2020 Contributie en KNRB-bijdrage
AspirantlidIntroductiecursus (3 lessen)Gratis!
SeniorlidOp 1 mei 18 jaar of ouder€218,55 + €37,45 = €256,00
Senior gezinslidOp 1 mei 18 jaar of ouder€196,55 + €37,45 = €234,00
JuniorlidOp 1 mei jonger dan 18 jaar€139,96 + €21,04 = €161,00
Junior gezinslidOp 1 mei jonger dan 18 jaar€125,96 + €21,04 = €147,00
 Donateursbijdrage Min. €25,00 

Wordt men gedurende het verenigingsjaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend.
Het lidmaatschap geeft recht op:
• Instructie zo lang als nodig is om behoorlijk te leren roeien.
• Afnemen van een roeivaardigheid- en stuurvaardigheid-examen.
• Onbeperkt gebruik van de boten die u wat roeivaardigheid betreft aankunt.
• Een verzekering voor het gebruik van het vaak dure materiaal.
• Deelname aan activiteiten vanuit de locatie Schagen. Voor activiteiten in het land wordt soms een kleine kostenvergoeding berekend.

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat u in de basisinstructie wordt geplaatst (voor beginners), dan wel op het moment dat de roeicommissie beslist welke bevoegdheden u krijgt (voor ervaren roeiers). Het lidmaatschap geldt voor het verenigingsjaar dat ingaat op 1 mei en eindigt op 30 april daaraanvolgend. Een lidmaatschap dat tijdens het verenigingsjaar ingaat, duurt tot het eind daarvan en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor het daaropvolgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per begin van een nieuw verenigingsjaar. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar per brief of per e-mail het lidmaatschap te beëindigen.

Gezinsleden
Leden die op 1 mei deel uitmaken van het gezin (ouders, partner of kind) van een bestaand lid, hebben recht op 10% korting. Dit moet bij aanvang van het verenigingsjaar kenbaar gemaakt worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor een bewijs hiervan te laten overleggen.

Privacy

“De persoonsgegevens van onze leden en bezoekers van de website, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.”