Lid worden

Iedereen die tien jaar of ouder is en behoorlijk kan zwemmen, kan lid worden van RV de Kop. Er is geen sprake van selectie of ballotage. Wij zijn een open vereniging die voor iedereen toegankelijk is.

Voor mensen die willen kennis maken met de roeisport worden er introductielessen georganiseerd. Onder leiding van een ervaren roei-instructeur kunt u gedurende drie lessen van  ongeveer één uur kennismaken met de basisprincipe`s van de roeisport. Deelname aan deze lessen zijn gratis. U kunt u aanmelden door het inschrijfformulier "Introductielessen" in te vullen en te mailen naar info@rvdekop.nl 
Deze vindt u onderaan deze pagina.

Bent u enthousiast geworden, dan kunt u een basiscursus volgen. Deze cursus bestaat uit een serie van tien lessen waarin u leert roeien en sturen. De kosten hiervoor bedraagt €100,00. Na deze basiscursus kunt u lid worden van onze vereniging. Het inschrijfformulier voor de basiscursus en het lidmaatschap voor de vereniging treft u onderaan deze pagina. Deze kunt u invullen en mailen naar info@rvdekop.nl

Contributie
De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld. De contributie dient te worden voldaan bij aanvang van het lidmaatschap, en vervolgens jaarlijks in mei. De tarieven voor het seizoen 2020/2021 zijn als volgt:

Soort lidmaatschapCriterium2020/2021 Contributie en KNRB-bijdrage
AspirantlidIntroductiecursus (3 lessen)Gratis!
AspirantlidBasiscursus ( 10 lessen)€100,00
SeniorlidOp 1 mei 18 jaar of ouder€218,55 + €37,45 = €256,00
Senior gezinslidOp 1 mei 18 jaar of ouder€196,55 + €37,45 =€234,00
JuniorlidOp 1 mei jonger dan 18 jaar€139,96 + €21,04 = €161,00
Junior gezinslidOp 1 mei jonger dan 18 jaar €125,96 + €21,04= €147,00
 Donateursbijdrage Minimaal €25,00

Wordt men gedurende het verenigingsjaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend.
Het lidmaatschap geeft recht op:
• Instructie zo lang als nodig is om veilig te kunnen roeien.
• Afnemen van een roeivaardigheid- en stuurvaardigheid-examen.
• Onbeperkt gebruik van de boten die u wat roeivaardigheid betreft aankunt.
• Een verzekering voor het gebruik van het dure materiaal.
• Deelname aan activiteiten vanuit de locatie Schagen. Voor activiteiten in het land wordt soms een kleine kostenvergoeding berekend.

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat u de basiscursus heeft gevolgd en besluit om lid te worden. 
De roeicommissie beslist welke bevoegdheden u krijgt (voor ervaren roeiers). Het lidmaatschap geldt voor het verenigingsjaar dat ingaat op 1 mei en eindigt op 30 april daaraanvolgend. Een lidmaatschap dat tijdens het verenigingsjaar ingaat, duurt tot het eind daarvan en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor het daaropvolgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per begin van een nieuw verenigingsjaar. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar per brief of per e-mail het lidmaatschap te beëindigen.

Gezinsleden
Leden die op 1 mei deel uitmaken van het gezin (ouders, partner of kind) van een bestaand lid, hebben recht op 10% korting. Dit moet bij aanvang van het verenigingsjaar kenbaar gemaakt worden. Het bestuur behoudt zich het recht voor een bewijs hiervan te laten overleggen.

Privacy

“De persoonsgegevens van onze leden en bezoekers van de website, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.”

ĉ
Info RVdeKop,
15 okt. 2020 08:05
ĉ
Info RVdeKop,
15 okt. 2020 08:05